Projektoví partneři

Vedoucí partner 1:

  • Povodí Moravy, s.p. (Česká republika)

Projektový partner 2:

  • via donau – Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH (Rakousko)

Projektový partner 3:

  • Umweltbundesamt (Rakousko)

Projektový partner 4:

  • Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. (Česká republika)

Projektový partner 5:

  • Nationalpark Thayatal GmbH (Rakousko)

Strategický projektový partner:

  • Správa Národního parku Podyjí (Česká republika)

Strategický projektový partner:

  • Amt der niederösterreichischen Landesregierung / Abt. Wasserwirtschaft (Rakousko)

Povodí Moravy, s.p. je hlavní partner a má kompletní zodpovědnost za realizaci projektu, ale na realizaci projektu se budou společně podílet všichni partneři projektu.