Základní informace o projektu

Název projektu: DYJE 2020 / THAYA 2020

Číslo projektu: ATCZ7

Délka trvání projektu: 01. 05. 2016 – 31. 12. 2021

Hlavním cílem projektu DYJE 2020 je vytvořit vědecký, metodický i personální základ pro koordinovaný rozvoj regionu a dosažení požadované kvality životního prostředí a ekosystémových služeb v příhraničním regionu.