Financování projektu

Celkový plán financování €

Financování z EFRR: 1 493 308,79 € → 85,00 %

Ostatní financování: 263 525,09 € → 15,00 %

CELKEM: 1 756 833.88 €