Financování projektu

Celkový plán financování €

Financování z EFRR: 1 493 308,70 € → 85,00 %

Ostatní financování: 263 525,08 € → 15,00 %

CELKEM: 1 756 833,78 €